عید قربان مبارک

بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد

عید قربان عید بندگی و طاعت بر شما همراهان گرامی مبارک باد

همانند سالهای گذشته در روز عید نیز پذیرای مقدمتان خواهیم بود.