گالری شماره دو

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر (محسنی)، ابتدای خیابان شاه نظری، شماره 52

تلفن: (+9821) 264 10 312 - 3

فکس: (+9821) 264 10 314