شعبه ها

گالری شماره یک

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر (محسنی)، مرکز خرید محسنی، شماره 31

تلفن: (+9821) 222 55 771 ، 222 56 777

فکس: (+9821) 222 55 367

ایمیل: info [at] versaillesjewellery [dot] com

گالری شماره دو

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر (محسنی)، ابتدای خیابان شاه نظری، شماره 52

تلفن: (+9821) 264 10 312 - 3

فکس: (+9821) 264 10 314